Mój Prąd 5.0

Czym jest program Mój Prąd 5.0?

Podstawowym zamierzeniem programu Mój Prąd jest zmotywowanie jak największej liczby gospodarstw domowych do generowania i wykorzystywania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – czyli w przypadku programu Mój Prąd pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ostatnich odsłonach programu, priorytetem staje się autokonsumpcja, czyli bezpośrednie korzystanie i zarządzanie wytworzoną na miejscu energią elektryczną.

Projekt Mój Prąd zainaugurowany został w 2019 roku. W piątej odsłonie, która może być ostatnią w jego historii, wprowadzono kilka istotnych zmian. Już w czwartej edycji, do kosztów kwalifikujących się do dofinansowania dołączono magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Piąta edycja, która wystartowała 22 kwietnia 2023 roku poszerzyła tę listę również o pompy ciepła i kolektory (powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntowe) słoneczne.

Zainteresowanie dotacją przerosło wszelkie oczekiwania, o czym świadczy fakt, iż budżet programu Mój Prąd 5.0 wyczerpał się już w miesiąc po jego uruchomieniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szybko zareagowało jednak na tę sytuację, decydując się na zwiększenie budżetu o kolejne 400 milionów złotych.

Możliwość składania wniosków zamyka się z końcem 2023 roku lub do momentu wyczerpania puli środków. Biorąc pod uwagę niesłabnące zainteresowanie, należy przypuszczać, że dostępne fundusze mogą się skończyć znacznie wcześniej – niektórzy przypuszczają, że nawet we wrześniu! Dlatego warto działać bezzwłocznie!

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla inwestorów prywatnych na istniejące mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli:

 1. prosumenci, których instalacje powstały po 1 kwietnia 2022 r.
 2. prosumenci, których instalacje powstały po 1 lutego 2020 r. i którzy przeszli na net-billing

Zasadniczo, beneficjenci dzielą się na cztery poniżej opisane grupy:

 • Prosumenci rozliczający się na nowych zasadach (net-billing), którzy jeszcze nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Prosumenci rozliczający się na starych zasadach (net-metering), którzy jeszcze nie wnioskowali o dotację z programu Mój Prąd. Koniecznością jest jednak przejście na nowy system rozliczania, czyli tzw. net-billing.
 • Prosumenci, którzy skorzystali już z programu Mój Prąd z poprzednich edycji. Wymogi stanowią: przyłączenie systemu fotowoltaicznego po 1 lutym 2020 roku, przejście na net-billing, zakup urządzeń znajdujących się w kosztach kwalifikowanych programu Mój Prąd 5.0, które zwiększają autokonsumpcję.
 • Prosumenci, którzy wnioskują o dotację w drugim domu. Dofinansowanie udzielane jest bowiem na jeden Punkt Poboru Energii (PPE).

Poniżej natomiast opisujemy, co dyskwalifikuje Cię z programu Mój Prąd.

 • Dofinansowanie nie przysługuje prosumentom, którzy skorzystali już wcześniej z innej formy dofinansowania na tego rodzaju inwestycje np. programu Czyste Powietrze
 • Dofinansowanie nie przysługuje rolnikom, którzy skorzystali z tzw. ulgi rolnej
 • Dofinansowanie nie przysługuje na inwestycje, w których mikroinstalacja fotowoltaiczne została zamontowana na dachu pokrytym azbestem.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest finansowana w formie leasingu (lecz może to być kredyt na warunkach komercyjnych/rynkowych).

Czy mogę skorzystać z Mojego Prądu 5.0, jeśli już korzystałem z Mojego Prądu, ale teraz dokupuję magazyn energii?

Tak, o ile Twoja mikroinstalacja PV powstała po 1 lutego 2020 i korzystasz z net-billingu. W takim wypadku Mój Prąd 5.0 dofinansuje rozbudowę Twojej instalacji o urządzenia takie jak:

 • magazyn energii elektrycznej
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • i inne urządzenia, które wymieniamy poniżej!

Mój Prąd – wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi aż 58 000 zł – maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne kwoty zależą jednak od tego, co wchodzi w skład inwestycji.

Poniżej tabelka, która przedstawia maksymalne kwoty na poszczególne pozycje w ramach kosztów kwalifikowanych:

Dofinansowanie do: Dofinansowanie (do 50% kosztów i nie więcej niż):
Fotowoltaika 6 000 zł (jeśli inwestujesz wyłącznie w PV)
7 000 zł (jeśli inwestujesz w PV i inne urządzenia)
3 000 zł (jeśli rozbudowujesz istniejącą instalację PV i korzystałeś już z dotacji)
Magazyn energii 16 000 zł
Magazyn ciepła 5 000 zł
Pompa ciepła grunt/woda; woda/woda 28 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 19 400 zł dla pomp klasy A++ (przy zasilaniu 55°C)
12 600 zł dla pomp klasy A+
Pompa ciepła powietrze/powietrze 4 400 zł
Systemy zarządzania energią EMS 3 000 zł
Kolektory słoneczne do c.w.u. 3 500 zł
Facebook
Twitter
LinkedIn