Turbiny Wiatrowe

Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa:

Elektrownia wiatrowa to elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami lub parkami wiatrowymi.

Turbina wiatrowa:

Turbina wiatrowa to urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na energie elektryczną wytworzoną w prądnicy turbiny.

Podstawowe dwa rodzaje turbin wiatrowych dostępnych u nas w ofercie:

  • Pionowej osi obrotu,
  • Poziomej osi obrotu

Elektrownie wiatrowe dzielone są na typy ze względu na zastosowanie (przydomowe lub przemysłowe), moc (mikro, małe i duże) oraz lokalizację (lądowe i morskie). Do zastosowań przydomowych (na potrzeby własne użytkownika) wykorzystywane są mikro- i małe elektrownie. Duże elektrownie przemysłowe są przystosowane do sprzedaży energii.

W naszej ofercie proponujemy:

Mikroelektrownie wiatrowe mają moc do 100 W. Małymi elektrowniami określane są te o mocy od 100 W do 50 kW. Duże elektrownie wiatrowe wytwarzają moc ponad 50 kW.

Przydomową elektrownią wiatrową określany jest zespół urządzeń terenowych służących do wytworzenia i magazynowania energii elektrycznej dla celów jej użycia w jednym lub kilku domach, najczęściej montowany w pobliżu odbiorców energii.

Istnieją dwa, główne rodzaje rozwiązań elektrowni wiatrowych :

  • System z przyłączem do sieci ON-GRID (podłączonych do sieci energetycznej)
  • System magazynujący OFF-GRID (wyspowe, nie podłączone do sieci energetycznej),

Najpowszechniej stosowanym urządzeniem do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru jest turbina wiatrowa, stanowiąca główny element elektrowni wiatrowej. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką prędkość (1,5m/s do 4 m/s), moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina.

Zalety małych elektrowni wiatrowych:
  • stabilne wydatki na energię elektryczną (wszystkie koszty produkcyjne są znane i niezmienne),
  • energia pochodząca w 100% z OZE, która nie zanieczyszcza środowiska,
  • najbardziej rentowna technologia odnawialnych źródeł energii na rynku,
  • długa żywotność maszyn ? do 25 lat,
  • możliwość uzyskania dofinansowań dla firm, samorządów i gospodarstw rolnych.
Facebook
Twitter
LinkedIn