Elektrownia Wiatrowa

Elektrownie wiatrowe

Baza Wiedzy z zakresu instalacji elektrowni wiatrowej:
Co to jest elektrownia wiatrowa?
Elektrownia wiatrowa ? elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami lub parkami wiatrowymi.
Co to jest turbina wiatrowa?
Turbina wiatrowa ? urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z generatorem prądu. Ponieważ wiatry wiejące przy powierzchni Ziemi mają zwykle niewielką prędkość, moc generowanego prądu można zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika jak i wysokość wieży. Ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina.
Jakie są rodzaje turbin wiatrowych?
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje turbin wiatrowych dostępnych u nas w ofercie:

 • Pionowej osi obrotu
 • Poziomej osi obrotu
Jaki są rodzaje elektrowni wiatrowych?
Elektrownie wiatrowe dzielone są na typy ze względu na:

 • zastosowanie (przydomowe lub przemysłowe),
 • moc (mikro, małe i duże),
 • lokalizację (lądowe i morskie).

Do zastosowań przydomowych (na potrzeby własne użytkownika) wykorzystywane są mikro- i małe elektrownie. Duże elektrownie przemysłowe są przystosowane do sprzedaży energii. W naszej ofercie: Mikroelektrownie wiatrowe mają moc do 100 W. Małymi elektrowniami określane są te o mocy od 100 W do 50 kW. Duże elektrownie wiatrowe wytwarzają moc ponad 50 kW.

Co nazywamy przydomową elektrownią wiatrową?
Przydomową elektrownią wiatrową określany jest zespół urządzeń terenowych służących do wytworzenia i magazynowania energii elektrycznej dla celów jej użycia w jednym lub kilku domach, najczęściej montowany w pobliżu odbiorców energii.
Jaki są dwa główne rodzaje rozwiązań elektrowni wiatrowych?
Istnieją dwa, główne rodzaje rozwiązań elektrowni wiatrowych :

 • System z przyłączem do sieci OSD zwany ON-GRID
 •  System magazynujący bez podłączenia do sieci OSD zwany OFF-GRID,
Jakie są zalety małych elektrowni wiatrowych?
Zalety małych elektrowni wiatrowych:

 • stabilne wydatki na energię elektryczną ? wszystkie koszty produkcyjne są znane i niezmienne,
 • energia pochodząca w 100% z OZE, która nie zanieczyszcza środowiska,
 • najbardziej rentowna technologia odnawialnych źródeł energii na rynku,
 • długa żywotność elementów elektrowni ? do 25 lat,
 • możliwość uzyskania dofinansowań dla domów, firm, samorządów i gospodarstw rolnych.
Facebook
Twitter
LinkedIn