Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Cel budowy instalacji elektrycznej:
 • Budowa instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie nieprzerwanego zasilania obiektu w energię elektryczną do zaspokajania potrzeb bytowych i biznesowych i może obejmować:
  Zasilanie budynku – czyli zbudowanie systemu zasilania budynków i budowli nowo powstających i modernizowanych w energię elektryczną z istniejącej sieci rozdzielczej lokalnego zakładu energetycznego (Operatora Sieci Rozdzielczej)
 • Odnawialne Źródła Energii – urządzenia, których zadaniem jest dostarczenie zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprawiających ekonomikę eksploatacji urządzeń elektrycznych i chroniących środowisko naturalne przez obniżenie emisji substancji szkodliwych w tym CO2,
 • Zasilanie awaryjne ? urządzenia, których zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej w przypadku jej krótkotrwałego braku zasilania z sieci elektroenergetycznej,
 • Układy inteligencji i automatyki instalacji elektrycznej ? zapewniające automatyczne, szybkie i optymalne warunki pracy posiadanej instalacji i urządzeń.
Oferta:

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji zasilania elektrycznego, gwarantowanego i awaryjnego w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych, w tym:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej (Koncepcja Rozwiązania, Projekt Techniczno-Budowlany)
 • uzgodnienia z zakładem energetycznym
 •  budowę tras kablowych, WLZ, instalacji odbiorczej
 • montaż i dostawa rozdzielnic
 • wykonanie monitoringu parametrów zasilania i instalacji inteligentnego budynku
 • dostawę generatorów PV, turbin wiatrowych małej mocy, banków energii, UPS-ów i agregatów
 • instalację i konfigurację układów automatyki (SZR)
 • wykonanie pomiarów instalacji i dokumentacji powykonawczej
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
Korzyści z wdrożenia:
 • zapewnienie bezawaryjnej dostawy energii nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji
 • zapewnienie długiej i ekonomicznej eksploatacji posiadanych instalacji
 • zapewnienie komfortowego życia w budowanych i modernizowanych budynkach i budowlach
 • gwarancja ciągłości działania sprzętu i procesów w życiu
Facebook
Twitter
LinkedIn