Pliki Publiczne

Pliki publiczne

Strefa pozwalająca pobranie udostępnionych publiczne plików:
Pliki dot. obszaru fotowoltaiki (PV)
Raport o stanie technicznym obiektu v.3.0

 

Dokumentacja dla miasta stołecznego Warszawa (OZE)
Wniosek o dofinansowanie instalacji OZE
Oświadczenie Wnioskodawcy dot. instalacji OZE
Zgoda współwłaściciela  na instalacji OZE

 

Ustawy i Regulaminy
Ustawa z dnia 9 listopada 2018

 

Programy NFOŚiGW
Nowelizacja Programu “Czyste Powietrze”
Facebook
Twitter
LinkedIn