Pompa Ciepła

 

Pompy ciepła:

Pompy ciepła to urządzenia, których zadaniem jest podniesienie ciepła niskotemperaturowego (pobranego z dolnego źródła ciepła), na poziom wyższych temperatur niezbędnych do ogrzania domów, biur, budynków przemysłowych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła).

Dolne źródło ciepła jest to bardzo ważny element systemu ogrzewania budynku. Źródłami ciepła mogą być zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne, grunt oraz powietrze atmosferyczne. Aby efektywność pomp ciepła była jak najwyższa ważne są jego parametry termiczne takie jak: zawartość ciepła, temperatura źródła i jej wahania w czasie oraz techniczne możliwości pozyskania i eksploatacji. Górne źródło ciepła jest to system grzewczy budynku w skład, którego wchodzi ogrzewanie podłogowe, sufitowe, grzejnikowe jak i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła typu grunt(woda) – woda:

Najbardziej efektywnymi i najczęściej stosowanymi źródłami energii w układzie pomp ciepła są wody podziemne oraz grunt. Jeżeli woda podziemna znajduje się na odpowiedniej głębokości, a studnie zapewniają potrzebną wydajność to może być ona najbardziej opłacalnym źródłem ciepła. Układ składa się wtedy z dwóch studni, z których jedna stanowi źródło ciepła zaś druga jest studnią zrzutową na wodę, która oddając energię przepłynęła przez pompę ciepła. W ziemi gromadzi się 98% energii słonecznej, co pozwala traktować grunt nawet w chłodne dni jako ekonomicznie opłacalne źródło ciepła. Aby je pozyskać zakopuje się w gruncie poniżej poziomu zamarzania kolektory w formie rur polietylenowych, w których w (układzie zamkniętym) płynie solanka pobierająca ciepło z gruntu i przekazując je pompie. Kolektory mogą być także ułożone w układzie poziomym, spiralnym oraz pionowym. Te rozwiązanie jest najbardziej efektywnym ale zaraz najdroższe i czasochłonne we wdrożeniu i wymagające poważnych prac ziemnych.

Pompa ciepła typu powietrze – woda:

W związku z powyższym  rekomendujemy wybór pompy ciepła typu powietrze – woda, te rozwiązanie pozwala szybko i bez większego wysiłku i relatywnie przy najniższych kosztach dokonać  wymaganego wdrożenia. A ponieważ ta technologia rozwija się bardzo szybko, co pozwala sądzić, że wkrótce wzrośnie jeszcze bardziej  efektywność tych pomp przy jednoczesnym stałym zmniejszeniu kosztów jego wdrożenia.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn