Elektrownie Wiatrowe

BW_Elektrownia Wiatrowa

Cel budowy elektrowni  wiatrowych małej mocy (do 50kW):

Budowa instalacji wiatrowych ma na celu zapewnienie zasilania obiektu w ?zieloną? energię wiatru, obniżenie kosztów eksploatacji i ochronę środowiska:

 • Zasilanie budynku – zbudowanie systemu zasilania budynków i budowli nowo powstających i modernizowanych w energię elektryczną z wiatru wyprodukowaną przez turbinę wiatrową poprawiającego ekonomikę eksploatacji urządzeń elektrycznych i chroniących środowisko, naturalne przez obniżenie emisji substancji szkodliwych w tym CO2,
 • Instalacje prosumenckie ? instalacje wiatrowe ?on grid? i “off grid”do 50kW dla prosumentów do zaspokajania potrzeb własnych,
 • Integrację z systemami ?smart home? ? zapewniające optymalizację wykorzystania energii odnawialnej na potrzeby własne.
Oferta:

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji wytwarzania energii elektrycznej wyprodukowanej w turbinach wiatrowych w tym:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej (Koncepcja Rozwiązania, Projekt Techniczno-Budowlany),
 • uzgodnienia z zakładem energetycznym,
 • pomoc przy uzyskaniu dotacji od władz samorządowych i państwowych,
 • dostawę falowników i turbin wiatrowych o mocy do 50 kW,
 • budowę tras kablowych,
 • montaż i dostawa rozdzielnic,
 • wykonanie monitoringu i optymalizacji parametrów pracy elektrowni wiatrowej,
 • dostawę banków energii,
 • instalację i konfigurację układów automatyki (SZR),
 • integracja z systemami typu ?smart home?,
 • wykonanie pomiarów instalacji i dokumentacji powykonawczej,
 •  serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
Korzyści z wdrożenia:
 • zapewnienie znaczącego obniżenia rachunków za energię elektryczną (do 80%),
 • zapewnienie długiej i ekonomicznej eksploatacji posiadanych instalacji,
 • w przypadku zakupu banku energii uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł,
 • zapewnienie komfortowego życia w budowanych i modernizowanych budynkach i budowlach,
 • ochronę środowiska naturalnego przez obniżenie emisji substancji szkodliwych w tym CO2.

Więcej informacji na temat konkretnych rozwiązań możesz znaleźć w zakładce “Produkty“.

Facebook
Twitter
LinkedIn