Victron

Victron

7
Yes
None
1
1000000
Name...
/urzadzenia/magazyny-energii/victron/

Katalog magazynów energii firmy Victron

Thumbnail
Sortuj po nazwie

Kategoria główna

Kategoria podrzędna

Tagi

MultiPlus 500VA - 1,2kVA
MultiPlus 500VA - 1,2kVA Image

MultiPlus 500VA ? 1200VA:

Nowy model MultiPlus zastępuje poprzednią rodzinę urządzeń MultiPlus Compact. W pojedynczej, kompaktowej obudowie połączono wydajny falownik sinusoidalny, zaawansowaną technicznie ładowarkę akumulatorów wyposażoną w technologię ładowania adaptacyjnego oraz szybki przełącznik samoczynnego załączania rezerwy prądu przemiennego.

W przypadku awarii sieci lub odłączenia agregatu albo nabrzeżnego źródła zasilania zostanie samoczynnie włączony falownik urządzenia MultiPlus, który przejmie funkcję zasilania podłączonych odbiorów. Dzieje się to tak szybko (w ciągu mniej niż 20 milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą działać dalej bez zakłóceń.

Możliwość monitorowania urządzenia MultiPlus i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Służy do tego bezpłatna aplikacja VRM i bezpłatna strona internetowa VRM. Dostęp jest możliwy z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działających z różnymi systemami operacyjnymi. Istnieje nieskończona liczba poziomów sterowania za pośrednictwem panelu Color Control GX lub Venus GX. Obejmują one możliwość regulacji urządzenia MultiPlus, ustalania zasięgu dla wynajmowanych pojazdów za pomocą funkcji Geofence i wiele innych.

Modele:
500VA, 800VA, 1200VA

Opis techniczny: MP-500VA-1,2kVA-EN.pdf
MultiPlus 800 VA - 5 kVA
MultiPlus 800 VA - 5 kVA Image

MultiPlus 800 VA ? 5 kVA:

Urządzenie MultiPlus, jak sugeruje jego nazwa, to połączenie falownika i ładowarki w jednej eleganckiej obudowie. Jego liczne funkcje obejmują falownik sinusoidalny, ładowanie adaptacyjne, hybrydową technologię PowerAssist oraz wiele funkcji umożliwiających integrację w różnych systemach.

Urządzenie MultiPlus zapobiega przeciążeniu ograniczonego źródła prądu przemiennego, takiego jak agregat lub nabrzeżne źródło zasilania. Po pierwsze, ładowanie akumulatora zostanie ograniczone w sytuacji, w której mogłoby dojść do przeciążenia. Po drugie, moc wyjściowa agregatu prądotwórczego lub nabrzeżnego źródła zasilania zostanie zwiększona przy większym poborze energii z akumulatora.

W przypadku awarii sieci lub odłączenia agregatu albo nabrzeżnego źródła zasilania zostanie samoczynnie włączony falownik urządzenia MultiPlus, który przejmie funkcję zasilania podłączonych odbiorów. Dzieje się to tak szybko (w ciągu mniej niż 20 milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą działać dalej bez zakłóceń.

Aby zapewnić wysoki poziom mocy, równolegle może pracować do 6 urządzeń Multi. Możliwe jest również działanie w instalacji trójfazowej lub typu split-phase (trójprzewodowej z dwoma przewodami fazowymi i jednym przewodem neutralnym/uziemiającym). Informacje o modelach umożliwiających łączenie równoległe, działanie w układzie trójfazowym i układzie typu split-phase znajdują się w kartach danych.

Możliwość monitorowania urządzenia MultiPlus i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Służy do tego bezpłatna aplikacja VRM i bezpłatna strona internetowa VRM. Dostęp jest możliwy z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działających z różnymi systemami operacyjnymi. Istnieje nieskończona liczba poziomów sterowania za pośrednictwem panelu Color Control GX lub Venus GX. Obejmują one możliwość regulacji urządzenia MultiPlus, ustalania zasięgu dla wynajmowanych pojazdów za pomocą funkcji Geofence i wiele innych.

Modele:
800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA

Opis techniczny: MP-800VA-5kVA_EN.pdf
MultiPlus-II GX
MultiPlus-II GX Image

MultiPlus-II GX:

MultiPlus-II GX, Inwertor/Ładowarka z wbudowanym urządzeniem sieciowym, komunikuje się z ładowarką solarną, akumulatorami i innymi urządzeniami sterując instalacjami podłączonymi do sieci energetycznej, bez dostępu do takiej sieci, lub instalacjami zdalnymi. Działanie równoległe zapewnia zwiększoną moc użyteczną, lub prąd ładowania akumulatora, a MultiPlus-II GX można również skonfigurować do zasilania trójfazowego. Urządzenie pełne zaawansowanych funkcji, jak bezprzerwowe zasilanie, ustawianie limitów obciążenia, i uzupełnianie niedostatecznej mocy z sieci energetycznej mocą akumulatora, którymi można sterować wprost z telefonu komórkowego lub innego urządzenia inteligentnego. Możliwe jest również monitorowanie zdalne.

Modele:
3000VA

Opis techniczny: MultiPlus-II-GX_EN.pdf
MultiPlus-II
MultiPlus-II Image

MultiPlus-II:

MultiPlus-II łączy funkcje MultiPlus i MultiGrid. Posiada wszystkie cechy MultiPlus, a oprócz nich opcję zewnętrznego przekładnika prądowego umożliwiającą zastosowanie PowerControl i PowerAssist, oraz optymalizację zużycia własnego z sensowaniem prądu zewnętrznego (maks. 32 A).

Posiada również wszystkie cechy MultiGrid z wbudowanym układem przeciwdziałającym odcięciu systemu. Urządzenie znajduje się na coraz dłuższej liście zatwierdzeń krajowych.

MultiPlus-II zapobiega przeciążeniu limitowanego źródła prądu przemiennego, jak generator lub zewnętrzne źródło zasilania. W pierwszej kolejności ładowanie akumulatora ulega zmniejszeniu chroniąc przed przeciążeniem. W drugiej kolejności moc wydawana generatora lub zewnętrznego źródła zasilania ulega kompensacji dodatkowej przy jednoczesnym ujęciu mocy z akumulatora.

MultiPlus-II jest najważniejszym podzespołem systemu Victron ESS, zapewniającym elastyczność łączenia go z ładowarkami solarnymi MPPT lub inwertorami Grid-tie PV.

W przypadku awarii sieci elektrycznej, lub w chwili odłączenia zasilania zewnętrznego lub generatora, następuje automatyczne uruchomienie inwertora w obrębie Multi, który przejmuje zasilanie podłączonych odbiorników energii. Dzieje się to tak szybko (mniej, niż 20 milisekund), że komputery i pozostały sprzęt elektroniczny działają bez zakłóceń.

Monitoruj i steruj urządzeniem Multi, systemem lub systemami na poziomie lokalnym (LAN) lub zdalnie przez internet z dowolnego miejsca na ziemi korzystając z bezpłatnej aplikacji VRM lub portalu VRM, z którego korzystanie również jest bezpłatne. Wystarczy do tego smartfon, tablet, laptop lub komputer PC z szeregiem różnych systemów operacyjnych. Lista poziomów nadzorowania systemu nie ma końca, przez Color Control GX lub Venus GX, od regulacji Multi po automatyczne uruchomienie generatora pomocniczego, i nie tylko?

Modele:
3000VA ? 5000VA

Opis techniczny: MP-II-3kVA-5kVA-EN.pdf
MultiGrid
MultiGrid Image

MultiGrid:

Urządzenie MultiGrid zmniejsza ryzyko niestabilności sieci elektrycznej i obniża koszty poprzez wykorzystywanie magazynowania energii oraz produkcję energii na własny użytek. Urządzenie MultiGrid posiada aprobaty VDE-AR-N 4105 i AU 4777.2:2015. Jest to wersja urządzenia MultiPlus posiadająca aprobatę CEC. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed awaryjnym rozcięciem systemu może ono być używane w krajach takich jak Niemcy, Austria i inne. Urządzenia MultiPlus można używać w Wielkiej Brytanii, ponieważ posiada ono wymagane tam aprobaty wg norm G83/2 i G59-3-1.

Urządzenie MultiGrid jest kluczowym składnikiem systemu magazynowania energii (Energy Storage System) firmy Victron zapewniającym elastyczność i umożliwiającym np. połączenie z ładowarkami solarnymi MPPT oraz falownikami PV Grid-tie.

Możliwość monitorowania urządzenia MultiGrid i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Służy do tego bezpłatna aplikacja VRM i bezpłatna strona internetowa VRM. Dostęp jest możliwy z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działających z różnymi systemami operacyjnymi. Istnieje nieskończona liczba poziomów sterowania za pośrednictwem panelu Color Control GX lub Venus GX. Obejmują one możliwość regulacji urządzenia MultiGrid, automatycznego uruchamiania, wykorzystywania jako generatora zapasowego i wiele innych.

Aby zapewnić wysoki poziom mocy, równolegle może pracować do 6 urządzeń Multi. Możliwe jest również działanie w instalacji trójfazowej lub typu split-phase (trójprzewodowej z dwoma przewodami fazowymi i jednym przewodem neutralnym/uziemiającym). Informacje o modelach umożliwiających łączenie równoległe, działanie w układzie trójfazowym i układzie typu split-phase znajdują się w kartach danych.

W przypadku awarii sieci lub odłączenia agregatu albo nabrzeżnego źródła zasilania zostanie samoczynnie włączony falownik urządzenia Multi, który przejmie funkcję zasilania podłączonych odbiorów. Dzieje się to tak szybko (w ciągu mniej niż 20 milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą działać dalej bez zakłóceń.

Modele:
3000VA

Opis techniczny:
Quattro
Quattro Image

Quattro:

Podobnie jak urządzenie MultiPlus, Quattro jest również połączeniem falownika i ładowarki. Można do niego podłączyć dwie linie prądu przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym źródłem. Jego liczne funkcje obejmują falownik sinusoidalny, ładowanie adaptacyjne, hybrydową technologię PowerAssist oraz wiele funkcji umożliwiających integrację w różnych systemach, jak np. praca w układzie split-phase i praca równoległa.

Urządzenie Quattro można podłączyć do dwóch niezależnych źródeł prądu przemiennego, np. nabrzeżnego źródła zasilania i agregatu prądotwórczego bądź dwóch agregatów. Quattro podłączy się automatycznie do aktywnego źródła energii. Główne wyjście działa bezprzerwowo. W przypadku awarii sieci lub odłączenia generatora bądź nabrzeżnego źródła zasilania Quattro przejmie funkcję zasilania podłączonych odbiorów. Dzieje się to tak szybko (w ciągu mniej niż 20 milisekund), że komputery i inny sprzęt elektroniczny mogą działać dalej bez zakłóceń. Drugie wyjście jest pod napięciem tylko wtedy, gdy na jedno z wejść Quattro podawany jest prąd przemienny. Do tego wyjścia można podłączać odbiory, które nie powinny rozładowywać akumulatora, np. klimatyzację lub ogrzewacz wody.

Urządzenie Quattro zapobiega przeciążeniu ograniczonego źródła prądu przemiennego, takiego jak agregat lub zasilanie nabrzeżne. Po pierwsze, ładowanie akumulatora zostanie ograniczone w sytuacji, w której mogłoby dojść do przeciążenia. Po drugie, moc wyjściowa agregatu prądotwórczego lub nabrzeżnego źródła zasilania zostanie zwiększona przy większym poborze energii z akumulatora.

Aby zapewnić wysoki poziom mocy, równolegle może pracować do 6 urządzeń Quattro. Możliwe jest również działanie w instalacji trójfazowej lub typu split-phase (trójprzewodowej z dwoma przewodami fazowymi i jednym przewodem neutralnym/uziemiającym). Informacje o modelach umożliwiających łączenie równoległe, działanie w układzie trójfazowym i układzie typu split-phase znajdują się w kartach danych.

Możliwość monitorowania urządzenia Quattro i systemu oraz sterowania nimi lokalnie (przez sieć LAN) lub zdalnie za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Służy do tego bezpłatna aplikacja VRM i bezpłatna strona internetowa VRM. Dostęp jest możliwy z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego działających z różnymi systemami operacyjnymi. Istnieje nieskończona liczba poziomów sterowania za pośrednictwem panelu Color Control GX lub Venus GX. Obejmują one możliwość regulacji urządzenia Quattro, ustalania zasięgu dla wynajmowanych pojazdów za pomocą funkcji Geofence i wiele innych.

Modele:
3000VA, 5000VA, 8000VA, 10000VA, 15000VA

Opis techniczny: Quattro-3kVA-15kVA-EN.pdf
ECOmulti
ECOmulti Image

ECOmulti:

Naścienne urządzenie ECOmulti charakteryzuje się łatwością instalowania, programowania i obsługi. Dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o pojemności 2,3 kWh i dwukierunkowemu inwerterowi o mocy 3 kVA ECOmulti pozwala zmniejszyć zależność od zasilania z sieci elektrycznej.

Modele:
24 Volt

Opis techniczny: ECOmulti_EN.pdf
EasySolar
EasySolar Image

EasySolar:

EsaySolar to połączenie MPPT Solar sterownika i ładowarki zamontowane w jednej obudowie. Ten produkt jest łatwy do instalacji i wymaga minimum okablowania.

Modele:
12/24/48 Volt

Opis techniczny: EasySolar-PL.pdf
MultiPlus 500VA - 1,2kVA Image
MultiPlus 500VA - 1,2kVA
MultiPlus 500VA ? 1200VA: Nowy model MultiPlus zastępuje poprzednią rodzinę urządzeń MultiPlus Compact. W pojedynczej, kompaktowej obudowie połączono wydajny falownik sinusoidalny, zaawansowaną technicznie... Czytaj więcej...
Opis techniczny: MP-500VA-1,2kVA-EN.pdf
MultiPlus 800 VA - 5 kVA Image
MultiPlus 800 VA - 5 kVA
MultiPlus 800 VA ? 5 kVA: Urządzenie MultiPlus, jak sugeruje jego nazwa, to połączenie falownika i ładowarki w jednej eleganckiej obudowie. Jego liczne funkcje obejmują falownik sinusoidalny, ładowanie adapt... Czytaj więcej...
Opis techniczny: MP-800VA-5kVA_EN.pdf
MultiPlus-II GX Image
MultiPlus-II GX
MultiPlus-II GX: MultiPlus-II GX, Inwertor/Ładowarka z wbudowanym urządzeniem sieciowym, komunikuje się z ładowarką solarną, akumulatorami i innymi urządzeniami sterując instalacjami podłączonymi do siec... Czytaj więcej...
Opis techniczny: MultiPlus-II-GX_EN.pdf
MultiPlus-II Image
MultiPlus-II
MultiPlus-II: MultiPlus-II łączy funkcje MultiPlus i MultiGrid. Posiada wszystkie cechy MultiPlus, a oprócz nich opcję zewnętrznego przekładnika prądowego umożliwiającą zastosowanie PowerControl i PowerA... Czytaj więcej...
Opis techniczny: MP-II-3kVA-5kVA-EN.pdf
MultiGrid Image
MultiGrid
MultiGrid: Urządzenie MultiGrid zmniejsza ryzyko niestabilności sieci elektrycznej i obniża koszty poprzez wykorzystywanie magazynowania energii oraz produkcję energii na własny użytek. Urządzenie MultiGrid... Czytaj więcej...
Opis techniczny:
Quattro Image
Quattro
Quattro: Podobnie jak urządzenie MultiPlus, Quattro jest również połączeniem falownika i ładowarki. Można do niego podłączyć dwie linie prądu przemiennego, które są automatycznie łączone z aktywnym ... Czytaj więcej...
Opis techniczny: Quattro-3kVA-15kVA-EN.pdf
ECOmulti Image
ECOmulti
ECOmulti: Naścienne urządzenie ECOmulti charakteryzuje się łatwością instalowania, programowania i obsługi. Dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o pojemności 2,3 kWh i dwukierunkowemu inwerterowi o mocy 3... Czytaj więcej...
Opis techniczny: ECOmulti_EN.pdf
EasySolar Image
EasySolar
EasySolar: EsaySolar to połączenie MPPT Solar sterownika i ładowarki zamontowane w jednej obudowie. Ten produkt jest łatwy do instalacji i wymaga minimum okablowania. Modele: 12/2... Czytaj więcej...
Opis techniczny: EasySolar-PL.pdf
Facebook
Twitter
LinkedIn