Ładowarki dla EV

ładowarka EV

Ładowarki dla Electric Vehicle (EV):

W Polsce działa obecnie (w 2019 roku) nieco ponad 300 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Szacuje się, że już wkrótce obciążenie dla  sieci elektroenergetycznej (SEE) może wynieść 2,55 GW, co będzie stanowiło 4,5% zapotrzebowania wszystkich konsumentów energii elektrycznej. Aby zatem proces dystrybucji prądu dla aut elektrycznych przebiegał sprawnie i w zrównoważony sposób, należy zadbać o zastosowanie zaawansowanych technologii i inteligentnych rozwiązań.

Wymagania prawne dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych:

Ustawodawstwo polskie odnoszące się do pojazdów elektrycznych jest jeszcze w powijakach. Jak zatem obecnie powstają stacje? Stosuje się zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE. Zgodnie z nią za kontrolę tego, czy stacja spełnia wymogi techniczne ? przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem ? odpowiada Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Zatwierdzenia wymaga nie tylko projekt i dokumentacja techniczna stacji, ale również gotowa instalacja.

Wymogi prawne kładą nacisk na to, aby stacje ładowania samochodów elektrycznych (EV):

  • spełniały wymagania techniczne i eksploatacyjne, zwłaszcza te określone w Polskich Normach,
  • zapewniały warunki do bezpiecznej eksploatacji,
  • były wyposażone w oprogramowanie, które pozwoli m.in. na podłączenie oraz ładowanie aut elektrycznych i hybrydowych oraz przekazywanie danych o dostępności punktu do ogólnopolskiego systemu ewidencji,
  • były wyposażone w aparaturę pomiarową, która pozwala nadzorować proces pobierania energii i ładowania,
  • zapewniały ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ochronę przeciwporażeniową poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicoprądowych.
Rewolucja energetyczna:

Rozwój samochodów elektrycznych, jaki obserwujemy w ostatnich latach pokazuje, że w niedalekiej przyszłości podstawowym źródłem energii będzie energia elektryczna, pozyskiwana głównie z odnawialnych źródeł energii (OZE)w tym ze słońca i wiatru. Trzymamy kciuki aby taki trend stał się jak najszybciej  faktem dokonanym, ponieważ nasza firma wspiera całym sercem rozwiązania proekologiczne, prowadzące do uzyskania czystej energii. Bardzo mocno rekomendujemy instalacje fotowoltaiczne, które w sposób naturalny wspierają rozwój przemysłu samochodów z napędem elektrycznym. Takie rozwiązania (instalacje fotowoltaiczne + ładowarki EV),  które jako firma również oferujemy naszym Klientom, nie tylko istotnie wpływa na ochronę naszego środowiska naturalnego ale dodatkowo w znacznym stopniu (w 80%) obniża koszty zakupu wymaganej energii elektrycznej przez naszych Klientów.

Facebook
Twitter
LinkedIn