Instalacje PV

Instalacja PV

Cel budowy instalacji PV

 • Budowa instalacji PV ma na celu zapewnienie zasilania obiektu w ?zieloną? energię, obniżenie kosztów eksploatacji i ochronę środowiska:
 • Zasilanie budynku – zbudowanie systemu zasilania budynków i budowli nowo powstających i modernizowanych w energię elektryczną ze słońca wyprodukowaną przez generator fotowoltaiczny (PV) poprawiającego ekonomikę eksploatacji urządzeń elektrycznych i chroniących środowisko naturalne przez obniżenie emisji substancji szkodliwych w tym CO2,
 • Instalacje prosumenckie ? instalacje PV ?on grid? do 50kW dla prosumentów do zaspokajania potrzeb własnych
 • Instalacje producenckie ? pozostałe instalacje PV do wytwarzania energii elektrycznej
 • Integrację z systemami ?smart home? ? zapewniające optymalizację wykorzystania energii odnawialnej na potrzeby własne
Oferta

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji wytwarzania energii elektrycznej wyprodukowanej w generatorach PV w tym:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej (Koncepcja Rozwiązania, Projekt Techniczno-Budowlany)
 • uzgodnienia z zakładem energetycznym
 • pomoc przy uzyskaniu dotacji od władz samorządowych i państwowych
 • dostawę falowników i generatorów PV do instalacji domowych i przemysłowych
 • budowę tras kablowych
 • montaż i dostawa rozdzielnic
 • wykonanie monitoringu i optymalizacji parametrów pracy generatora PV
 • dostawę banków energii
 • instalację i konfigurację układów automatyki (SZR)
 • integracja z systemami typu ?smart home?
 • wykonanie pomiarów instalacji i dokumentacji powykonawczej
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
Korzyści z wdrożenia
 • zapewnienie znaczącego obniżenia rachunków za energię elektryczną (do 80%)
 • zapewnienie długiej i ekonomicznej eksploatacji posiadanych instalacji
 • w przypadku zakupu banku energii uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł
 • zapewnienie komfortowego życia w budowanych i modernizowanych budynkach i budowlach
 • ochronę środowiska naturalnego przez obniżenie emisji substancji szkodliwych w tym CO2
Poniżej przedstawiamy krótki film omawiający instalacje PV :

Facebook
Twitter
LinkedIn